Το Reiki (Ρέικι) ως μέσο αυτό-θεραπείας

Πολλά έχουν γραφεί και πιο πολλά έχουν ειπωθεί για τις ενέργειες Reiki (Ρεικι). Αλλοι θεωρούν ότι είναι σύστημα θεραπείας και το αποδέχονται έτσι, γιατί σε κάποιες συνεδρίες έχουν αισθανθεί τα ευεργετικά του οφέλη, χωρίς όμως να το ψάξουν παραπέρα.

Αλλοι πάλι, έχοντας αισθανθεί τα ευεργετικά του αποτελέσματα, έχουν μπει στην διαδικασία να πάρουν τις μυήσεις του Reiki (Ρεικι), για να μπορούν να ωφελήσουν τον εαυτό τους και ίσως και το κοντινό τους περιβάλλον, χωρίς όμως να προσπαθήσουν να μπουν πιο βαθιά στην ενέργεια Reiki (Ρεικι).

Και άλλοι, αισθανόμενοι ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο "σάρκα και κόκαλα", αλλά υπάρχει και "κάτι άλλο" πέρα από αυτό που βλέπουν, με το Reiki (Ρεικι) άνοιξαν την πόρτα της πνευματικής τους εξέλιξης, αναζητώντας το ενοποιό στοιχείο που θα τους έφερνε σε εκδήλωση ολόκληρης της ύπαρξης τους.
Κάθε φορά που γειώνουμε τις ανώτερες ενέργειες του Εαυτού μας, θεραπεύουμε και ένα κομμάτι του φυσικού κόσμου, την Γη μας και ότι ζει και υπάρχει πάνω της.

Μ' αυτήν την έννοια της θεραπείας, λοιπόν, το Reiki (Ρεικι) θεραπεύει τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας, για να είναι υγιής η ολότητά μας. Γιατί οι καθαρές σκέψεις και τα θετικά συναισθήματα, δίνουν την απαραίτητη ισορροπία στην ψυχή μας για να διεκδικήσει την γαλήνη, την ευεξία, την υγεία εντέλει, για το όχημά της, δηλαδή το φυσικό σώμα.


2024  Reiki Center  Site Created by Liquid Art