Σεμινάριο All-love

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε όποιος συμμετάσχει να βιώσει μία σε βάθος εμπειρία της διαδικασίας Πνευματικής Μύησης και Θεραπείας. Με την παρουσία κάποιου στο σεμινάριο, ξεκινά μια διαδικασία πνευματικής εκτύλιξης την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί στην καθημερινή του ζωή για την καλύτερη προσωπική του ανάπτυξη, καθώς και για να επισπεύσει το δρόμο που θα οδηγήσει άλλους στη συνειδητότητα. Δεν είναι ανάγκη να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για αυτό το σεμινάριο. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του αρχάριου, αλλά και των πιο προχωρημένων μαθητών των θεραπευτικών τεχνών.

Αυτό το βιωματικό Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει ακουστική θεραπεία, διαλογισμούς, οπτικά μέσα και διαλογισμούς με μετακίνηση, σύμβολα και μάντρα. Επίσης, θα υπάρξει πνευματική θεραπεία και θεραπεία των τσάκρας και θα δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία για αυθόρμητες μυήσεις και αυθόρμητα ανοίγματα της Καρδιάς.

 

:: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή στο ALL-LOVE. Περιγραφή Προτύπου. Αναγνώριση προσδοκιών / μπλοκαρισμάτων. Παρουσίαση Ομάδας. Επεξήγηση του Shenu.

Διαλογισμός Shenu:
Ομαδικός διαλογισμός και συνεδρία μύησης. Οδηγίες για την εξάσκηση με ομαδικό ενεργειακό συντονισμό και μύηση.

Ο διαλογισμός περιλαμβάνει:

 • Οπτικές πτυχές
 • Διαλογισμοί κίνησης με ήχους και τόνους
 • Εργασία με την αναπνοή και κεντράρισμα του σώματος

Με αυτό τον τρόπο, ο μαθητής καθαρίζει μπλοκαρίσματα:

 • Τα μπλοκαρίσματα εντοπίζονται και εκτονώνονται από όλα τα επίπεδα: νοητικό συναισθηματικό & φυσικό επίπεδο
 • Ενεργοποιήσεις Διαφώτισης- Βοηθούν στην απελευθέρωση Νοητικών Μπλοκαρισμάτων
 • Ταυτόχρονα, επιφέρουν την κατάσταση τρίτου παρατηρητή του νου και συνδέσεις με τη μοναδικότητα

Αυτό το στάδιο οδηγεί στις μυήσεις Καρδιάς All-Love:

 • Το σώμα & η αύρα γεμίζουν φως και ενέργεια
 • Αίσθηση διαστολής
 • Σωματικές δονήσεις & αισθήσεις
 • Συναισθήματα γαλήνης, χαράς, συμπόνιας, συγχώρεσης, αγάπης χωρίς όρους
 • Απελευθέρωση από την αρνητικότητα και την κριτική
 • Εμπειρίες σύνδεσης, ουρανός & γη, αρσενικό και θηλυκό, μέλη της οικογένειας, συνδέσεις όλων με τα πάντα (All that is), σύνδεση με το Θεό, την Πηγή, το Δημιουργό, τις Θεότητες

'Αλλοι τομείς που καλύπτονται:

 • Επίδειξη της θεραπευτικής διαδικασίας στην τάξη
 • Ομαδική ενεργειακή ενσωμάτωση
 • Γείωση ενέργειας
 • Βίωμα του Χορού του Απείρου
 • Ενσωμάτωση ομαδικής ενέργειας και δυναμικής & Ομαδικές μυήσεις

 

:: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Για να επισπεύσετε τη θεραπεία σας και να έχετε ένα πρότυπο για τη διευκόλυνση άλλων ατόμων στο να βιώσουν την ενέργεια ALL LOVE, διοργανώθηκαν τα παρακάτω προγράμματα Θεραπευτή και Δασκάλου:

Μετά την πιστοποίηση, ο Θεραπευτής μπορεί να διδάσκει το 'Διαλογισμό Shenu' και τη 'Θεραπευτική Διαδικασία' σε ατομικές, προσωπικές συνεδρίες.

Παρακολούθηση διήμερου σεμιναρίου. 8 θεραπευτικές συνεδρίες (4 οπωσδήποτε με πιστοποιημένο δάσκαλο). Εργασία ως θεραπευτής σε 8 θεραπευτικές συνεδρίες, με καθοδηγητή έναν πιστοποιημένο δάσκαλο. Παρακολούθηση 8 θεραπευτικών συνεδριών με έναν πιστοποιημένο δάσκαλο ή θεραπευτή.

Επιπρόσθετες παροχές: Καταχώρηση στην ιστοσελίδα. Πιστοποίηση Θεραπευτή. Τοπικές διασυνδέσεις.

 

:: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Μετά την πιστοποίηση, ο Δάσκαλος μπορεί να διδάσκει το 'Διαλογισμό All Love' και τη 'Θεραπευτική Διαδικασία' σε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις.

Ολοκλήρωση επιπέδου Πιστοποιημένου Θεραπευτή. Παρακολούθηση 3 διήμερων σεμιναρίων συνολικά. Εργασία ως βοηθός Πιστοποιημένου Δασκάλου σε 2 διήμερα σεμινάρια.

Επιπρόσθετες παροχές: Πιστοποίηση Δασκάλου. Πτυχίο διδασκαλίας σε ομαδικά σεμινάρια. Τοπικές διασυνδέσεις SKHM. Διδασκαλία σε σεμινάρια, σε συνεργασία με Ομαδικούς Θεραπευτές. Καταχώρηση στην ιστοσελίδα.

Ικανότητες Θεραπευτή και Δασκάλου:

 • Προχωρημένες ικανότητες "σάρωσης" για ατομικές & ομαδικές συναντήσεις.
 • Εργαλεία αναγνώρισης μπλοκαρισμάτων, θεμάτων και συναισθημάτων για ομαδικά σεμινάρια.
 • Ανάπτυξη και εμβάθυνση διαίσθησης, συμπ. της ενεργοποίησης του τρίτου ματιού.
 • Αναδόμηση DNA: ενεργοποίηση σε βάθος κυτταρικών μεταμορφώσεων. Εκμάθηση διαμόρφωσης της τέλειας κυτταρικής δομής.
 • Σύνδεση της Καρδιάς με την Πηγή. Εργασία με βαθύτερα επίπεδα, για ανάπτυξη και ενδυνάμωση.

 

:: ΜΑΣΑΖ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ

Αυτό το Ιερό και Μεταμορφωτικό Μασάζ χρησιμοποιεί τεχνικές για τη θεραπεία του σώματος, του νου και της ψυχής, μέσω του αγγίγματος των χεριών και της ενεργειακής εργασίας. Διευκολύνει την απελευθέρωση Νοητικών και Συναισθηματικών τραυμάτων και μοντέλων που λειτουργούν ως φραγμοί στη ζωή μας, ενώ ταυτόχρονα αποδεσμεύει από την εξουσία του εγώ του νου, ώστε να ζούμε τη στιγμή και να αποδεχόμαστε τα πράγματα όπως είναι.

Η Ενεργοποίηση της Διαφώτισης διευκολύνει την υπέρβαση του νου και το άνοιγμα της καρδιάς στην ενέργεια All-Love.
Το βαθύ μασάζ στους Ιστούς χαλαρώνει τη φυσική εκδήλωση Νοητικών και Συναισθηματικών Μπλοκαρισμάτων για την απελευθέρωσή τους. Εάν και οι μεμονωμένες εμπειρίες μπορεί να ποικίλουν, κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η είσοδος σε καταστάσεις ευδαιμονίας και αλλαγμένης συνειδητότητας.

 

:: ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ SKHM

Τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα για 2 συνεχόμενες ημέρες, συνήθως από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ.
Κάθε σεμινάριο SKHM είναι μοναδικό. Το πρότυπο του σεμιναρίου έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε η ενέργεια να ρεύσει φυσικά, χωρίς να πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ακολουθεί ένα τυπικό πρόγραμμα ενός σεμιναρίου. Δεδομένης της πειραματικής φύσης του σεμιναρίου, τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να συμπεριληφθούν ή να παραλειφθούν.

Σάββατο πρωί:

Παρουσίαση Ομάδας
Εισαγωγή στο SKHM
Περιγραφή προτύπου SKHM
Ομαδικός διαλογισμός και μύηση
Οδηγίες για την εργασία με ομαδικό ενεργειακό συντονισμό και υποστήριξη μύησης
Διαλογισμός και μύηση
Βίωμα SKHM
Επεξήγηση του Shenu

Σάββατο απόγευμα:

Μεμονωμένη εκπαίδευση στην υποστήριξη του SKHM-Khet (μύηση)
Επίδειξη της θεραπευτικής διαδικασίας στην τάξη

Κυριακή πρωί:

Ανταλλαγή και ερωτήσεις
Ομαδική ενεργειακή ενσωμάτωση
Γείωση ενέργειας
Θεραπεία συναισθηματικών ενεργειακών μπλοκαρισμάτων

Κυριακή απόγευμα:

Μεμονωμένη υποστήριξη SKHM-Khet προχωρημένου επιπέδου
Βίωμα του Χορού του Απείρου
Ενσωμάτωση ομαδικής ενέργειας και δυναμικής
Ομαδικές μυήσεις και Κλείσιμο του Κύκλου.


2024  Reiki Center  Site Created by Liquid Art