Ιησούς Χριστός

 

Ιησούς Χριστός

Chohan της 6ης ακτίνας (ρουμπινί-χρυσό)

ΛΥΤΡΩΣΗ


Μήνυμα του Ιησού Χριστού

«Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος είναι μέσα στην αγάπη, είναι μέσα στον Θεό και ο Θεός είναι μέσα του.»

Ο Διδάσκαλος Ιησούς Χριστός, ιδρυτής του Χριστιανισμού, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού και παγκόσμιος λυτρωτής. Η ακτίνα του είναι η 6η σε ρουμπινί-χρυσό χρώμα, η εργασία του είναι η λύτρωση. Για να αναγνωρίσουμε το θεϊκό όν μέσα μας πρέπει να είμαστε καθαρό φως και καθαρή αγάπη.
Ο Ιησούς έδειξε στους ανθρώπους, ότι η ελευθερία στην καρδιά των ανθρώπων πρέπει να πραγματοποιηθεί, για να μπορέσουν να αλλάξουν και οι συνθήκες στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό μας δίδαξε πως μπορούμε να γίνουμε ειλικρινείς, γεμάτοι αγάπη άνθρωποι.
Η αλήθεια είναι πάντα συνδεδεμένη με την Θεϊκή αγάπη, η υποταγή και η ταπεινοφροσύνη είναι αρετές για το μονοπάτι. Τα θαύματα γίνονται, όταν δεν θέλουμε τίποτα άλλο, παρά να είμαστε ένα εργαλείο του Θεού, όταν αγαπάμε όπως Αυτός και ενεργούμε όπως ενεργεί Αυτός.

Ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ένας μεγάλος Διδάσκαλος για την ανθρωπότητα, ιδρυτής της θρησκείας του Χριστιανισμού και η ενσάρκωση του Λόγου Του.


2024  Reiki Center  Site Created by Liquid Art