Αυτοθεραπεία

Αυτοθεραπεία σε όλα τα επίπεδα

όταν αποφασίζω να θεραπεύσω τον εαυτό μου, τρεις ιδιότητες χρειάζεται να αναπτύξω.

Δεν χρειάζεται να σας τις πω… Όλοι τις αναζητάμε από αυτόν που επιλέγουμε κάποια στιγμή στην ζωή μας, για να μας βοηθήσει στην θεραπεία μας.

Το πρώτο είναι η ενσυναίσθηση
Το να μπορείς να νιώθεις βαθιά τα συναισθήματα του άλλου και να τους επιτρέψεις απλά να υπάρχουν, χωρίς να τα κάνεις δικά σου.

Το δεύτερο είναι η αποδοχή
Ο θεραπευτής είναι εσωτερικά ικανός να αποδεχτεί κάθε μοίρασμα του ασθενούς του, χωρίς να το κρίνει.
Η προσέγγιση της επίγνωσης δεν γίνεται βίαια, αλλά με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες του ασθενούς. Ο θεραπευτής αγαπά χωρίς όρους, γιατί αναγνωρίζει τις διαστρεβλώσεις και τα συμπτώματα, μένοντας ακέραιος στον Εαυτό του.

Το τρίτο είναι η γνησιότητα
Ο θεραπευτής δεν εξαρτάται από  παγιωμένες αντιλήψεις και πεποιθήσεις, δεν συμμετέχει στην σύγχυση του ασθενούς του, γιατί γνωρίζει ότι μεταξύ αυτού που λέγεται και που πράττεται, είναι ακριβώς η αιτία που χρειάζεται να θεραπεύσει.
Μέσα στην γνησιότητα περιλαμβάνεται και ο σεβασμός προς τον Εαυτό του, χωρίς να συμμετέχει στις διαστρεβλώσεις του ασθενούς, ούτε στις παροδικές του συναισθηματικές «εξάρσεις».

Αυτά θεωρώ ότι είναι τα κύρια χαρίσματα ενός θεραπευτή.
Και εμείς όταν θεραπεύουμε τον εαυτό μας, χρειάζεται να αναπτυχθούμε στον ρόλο του θεραπευτή μας, έχοντας κατά νου αυτές τις «ιδιότητες», ώστε να μην απωθούμε τα συναισθήματά μας σαν μη αποδεκτά, να αγαπάμε την ουσία μας χωρίς όρους, σεβόμενοι την προσωπικότητά μας που χρειάζεται θεραπεία, όπως και να ανακαλύπτου6με κάθε στιγμή την πλάνη μας, που διεκδικεί τον χώρο της στους άλλους.

Η αγάπη χωρίς όρους, δεν βασίζεται στην θρησκευτική αντίληψη που λέει να αποδεχόμαστε την αδικία με στωικότητα, γιατί έτσι συνέφερε τους θρησκευτικούς ηγέτες… Η αγάπη χωρίς όρους είναι η πνευματική αλήθεια της ουσίας που ενυπάρχει σε κάθε ανθρώπινο ον, ακόμα και αν αυτό είναι ασυνείδητο.

Φυσικά αγαπώ την τίγρη σαν ον, αλλά όταν βρεθώ απέναντί της δεν θα επιτρέψω να με φάει, στο όνομα της αγάπης χωρίς όρους, γιατί ξέρω ότι είναι ον ασυνείδητο και έτσι αυτό που θα πράξει δεν έχει να κάνει με αυτό που είναι σαν ουσία.

Δημοσίευση στο ReikiCenter-Forum
Bάσω Νικολοπούλου


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art