Βρίσκομαι στο σημείο εκείνο

To κέντρο της ύπαρξής μας

Τι σημαίνει «βρίσκομαι στο κέντρο μου»...

Βρίσκομαι στο σημείο εκείνο, που αφουγκράζομαι τον Εαυτό μου μόνο...

Και το σημείο που αφουγκράζομαι τον Εαυτό μου, με κάνει σταθερή πάνω στο δρόμο μου...

Σκεφτείτε πόσες επιρροές δεχόμαστε...

από τους ανθρώπους, από τα συναισθήματά μας, από κοινωνικά γεγονότα, από πρακτικά θέματα καθημερινότητας...

Ζούμε πολύ με την λογική μας που διαρκώς μας αποδεικνύει ότι η ψυχή μας είναι απλά μι α έννοια, τόσο μακρινή και ιδεατή, που δεν μπορούμε να την φανταστούμε σαν μέρος μας.

Ο άνθρωπος έχει σαν κέντρο της ύπαρξής του τον νου…Δημιουργεί συνεχώς και ασταμάτητα σκέψεις για οτιδήποτε αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του...

Η εξωτερική πραγματικότητα, έχει αποτελέσει και τον κόσμο του και ψάχνει να βρει τον πλούτο μέσα σ' αυτόν. Μοιράζεται καθημερινά τον εαυτό του με χιλιάδες άλλες σκέψεις των ανθρώπων, και ίσως δεν καταλαβαίνει ότι αυτές οι σκέψεις δημιουργούν και την ζωή του.

Το πνεύμα είναι ένα ον, χωρίς λογική. Η αντίληψη που έχει για τον εαυτό του είναι μέσω της πρόθεσης.

Η ψυχή είναι ένα ον, χωρίς συνείδηση. Η αντίληψη που έχει για τον εαυτό του, είναι μέσω των συναισθημάτων.

Το σώμα είναι ένα ον με συνείδηση και λογική. Η αντίληψη που έχει για τον εαυτό του είναι μέσω των αισθήσεων...

Το καθένα από αυτά τα «όντα» αντιλαμβάνεται την ζωή μέσω διαφορετικών «νεύρων» που ενώνονται όμως όλα μαζί στο κέντρο κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Αν αυτά τα «νεύρα» δεν είναι αφυπνισμένα, ο άνθρωπος δρα στο πεδίο που εκδηλώνεται μόνο με το ον-σώμα... Δηλαδή μόνο με την συνείδηση και την λογική, που του δημιουργούν οι αισθήσεις...

Έτσι χάνει το κέντρο της ύπαρξής του, και βιώνει την ζωή μονοσήμαντα και στατικά, αφού η ανάπτυξή του είναι μόνο οριζόντια, που σημαίνει ότι επεκτείνεται προς τις άλλες συνειδήσεις μέσω των αισθήσεων...

Με το ρέικι έχει την δυνατότητα να αφυπνίσει αυτά τα «νεύρα» της ύπαρξής του, ώστε να μπορέσει να εναρμονίσει τα «όντα» μέσα του και να αναπτυχθεί και κάθετα προς τον θεό και να βιώνει την ζωή μέσα από το εσώτερο είναι του...

Λέω «απλά έχει την δυνατότητα» και όχι έτσι θα γίνει, αν δεν το θέλει...

Γιατί η εναρμόνιση αυτή τον φέρνει σε «πόλεμο» με την λογική του, που τον συντονίζει με ότι αισθάνεται και όχι με ότι νιώθει...

Και επίσης το ρέικι είναι μία ακόμα δυνατότητα, ίσως υπάρχουν κι άλλες που με εσωτερική αφοσίωση και πίστη μπορούν να τον οδηγήσουν στην «επέκτασή» του, ολοκληρώνοντας το «αποτέλεσμα» της φυσικής ζωής...

Βάσω Νικολοπούλου


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art