Η θεία θέληση

Η επιρροή από το εξωτερικό μας περιβάλλον εύκολα αναγνωρίζεται αν έχουμε εργαστεί με τον εαυτό μας!
Τα κέντρα δεν «ξεμπλοκάρουν» όλα μαζί, γι' αυτό υπάρχουν στάδια και στην εξέλιξη μας. Μερικές φορές, ίσως μας φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν μπορείς να φτάσεις στο «χ», πριν φτάσεις το «κ»…΄Όλα είναι στάδια εξέλιξης και έτσι μόνο να το «δείτε»…Ακόμα και αυτό που ονομάζετε «επιρροή», στάδιο εξέλιξης είναι. Ο επηρεασμός είναι ασήμαντος, αν έχεις «δει» καθαρά την εσωτερική σου αλήθεια.
Το σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε τις δικές μας ανάγκες και να μην κάνουμε δικές μας, τις ανάγκες των άλλων. Είναι ένας βασικός αρχικός διαχωρισμός, που οδηγεί στην πραγματική ΘΕΛΗΣΗ…
Γι' αυτό είπα ότι η Δύναμη έπεται της θέλησης…
Γιατί η θέληση ξεκαθαρίζει την εσωτερική δύναμη, από τον μαγνητισμό που ασκεί η γνώση με πεποίθηση και η οποία δίνει σταθερότητα μεν, αλλά σε καμία περίπτωση εσωτερική αρμονία και πληρότητα.
Η θέληση υπάρχει μέσα στον καθένα μας σε λανθάνουσα κατάσταση. Η ένωσή της με την συμπαντική θέληση οριοθετεί και την διαδρομή του καθενός μας! Πριν βρούμε το «εγώ», δεν μπορούμε να βρούμε τι είμαστε…Η προσωπικότητα δεν είναι για «πέταμα», αλλά είναι η συνείδηση της ψυχής μας για να ζει σ' έναν κόσμο ύλης. Η δυσκολία της αφύπνισης της θέλησής μας, είναι γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα από την αλληλεπίδραση και πάντα υπάρχει ο φόβος και η αμφισβήτηση. Για να ενεργοποιηθεί η θέληση, πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση αυτής, μέσα μας.
Και εξαρτάται, τι θέλουμε να κάνουμε με τον θεό…Πως θέλουμε να τον βρούμε? Πως θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του? Πως θέλουμε να ενεργοποιήσουμε την θεία του θέληση, ώστε να αφυπνίσουμε την θέληση εσωτερικά.

Αν γνωρίζετε, ότι ο άνθρωπος στον οποίον δεν έχει αφυπνιστεί το θείο φως του Χριστού, ουσιαστικά «κοιμάται» στο πνευματικό επίπεδο και, όπως ένα άτομο που κοιμάται, δεν μπορεί να δράσει στα υλικά θέματα, έτσι κι αυτός δεν μπορεί να δράσει στα πνευματικά, τότε καμία ενέργεια δεν θα σας εγκλωβίσει σε συναισθήματα... Αυτό που θα σας εγκλωβίζει είναι, απλά, οι αξίες που χρειάζεστε σαν επιβεβαίωση. Αν αυτές έχουν επεξεργαστεί, τότε αναπτύσσονται εσωτερικά και οι επιβεβαιώσεις δεν έχουν τις πράξεις σαν σημείο αναφοράς, αλλά την εσωτερική πληρότητα.

Το πνεύμα δεν έρχεται βίαια να κατευθύνει την ζωή μας…Αυτό αποκλείεται. Ούτε να μας αφυπνίσει καν δεν μπορεί…
Εμείς αφήνουμε διόδους να κατέλθει…και όχι το πνεύμα αφήνει διόδους να ανέλθουμε εμείς…Γιατί δεν υπάρχουν δίοδοι, αφού εκείνο γνωρίζει ότι ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ…Δεν χρειάζεται εμάς για να αποδείξει τίποτα. Και όταν φτάσουμε στο σημείο να μην χρειαζόμαστε κι εμείς εκείνο για να αποδείξουμε κάτι, τότε ΕΙΜΑΣΤΕ, χωρίς όρια και αμφισβητήσεις, αφού όλη η δημιουργία βρίσκεται εντός μας!
Είμαστε «αυτόφωτα» όντα! Δεν χρειαζόμαστε να παίρνουμε «φως» από άλλους, αλλά να ανακαλύπτουμε την πηγή μέσα μας και να την αφήνουμε να εκδηλώνεται. Το φως των άλλων προέρχεται από την ίδια πηγή και έτσι ενώνεται και δεν διαχωρίζεται. Ο καθένας μας μπορεί να αναγνωρίσει το πηγαίο φως και τον αληθινό λόγο, ώστε οτιδήποτε προέρχεται από «δανεισμό» να μετουσιώνεται και να ξεκαθαρίζει την αλήθεια μέσα μας! Και αυτή δεν μπορεί να επηρεαστεί, αφού η εσωτερική μας θέληση είναι συνειδητά αφυπνισμένη!!

Βάσω Νικολοπούλου


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art