Τι αντιπροσωπεύει η θέση επιλογής

Επιλέγετε 4 μπουκάλια στην σειρά, αυτά που η διαίσθησή σας σάς ορίζει σαν συντρόφους σας στο ταξίδι της επίγνωσης.

Το πρώτο μπουκάλι, δείχνει την αποστολή σας στην ζωή.

 

Το δεύτερο μπουκάλι φανερώνει τις δυσκολίες σας, που μέσα από την γνώση του εαυτού σας, γίνονται τα χαρίσματά σας.

 

Το τρίτο μπουκάλι περιέχει πληροφορίες για το πώς έχετε προοδεύσει στο μονοπάτι σας.

 

Το τέταρτο μπουκάλι σας πληροφορεί για τις δυνατές μελλοντικές σας προοπτικές.

2024  Reiki Center  Site Created by Liquid Art