50. Ελ Μόρυα

Μ50
Απαλό Μπλε / Απ.Μπλε
Ελ Μόρυα

Κύριο θέμα: Ετοιμότητα να ζω από εδώ και στο εξής σε αρμονία με το μεγαλύτερο όλο

Επιβεβαίωση: Το θέλημά Σου θα πραγματοποιηθεί μέσα από εμένα

Καθιστά την πίστη του ατόμου πιο αληθινή. Φέρνει πνευματική έμπνευση και σύνδεση με τον σκοπό της ζωής. Εγκαινιάζει μια συμφωνία ανάμεσα στην θέληση του Θεού και την θέληση του ανθρώπου. Βοηθά το άτομο να ανοιχτεί στο φως. Εμπνέει βαθιά γαλήνη και αυτό-συγχώρεση. Απελευθερώνει μπλοκαρίσματα, ιδίως αυτά που σχετίζονται με τον λόγο και την επικοινωνία.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art