41. Ελ Ντοράντο Το μπουκάλι της σοφίας

Μ41
Χρυσό / Χρυσό
Μπουκάλι Σοφίας, Ελ Ντοράντο

Κύριο θέμα: Αφομοίωση

Επιβεβαίωση: Ψάχνω και βρίσκω το κύπελο με τον χρυσό στο τέλος του ουράνιου τόξου

Βοηθά το φως να εισχωρήσει σ' όλες τις όψεις της προσωπικότητας.΄Οδηγεί στον σωστό λόγο, στην σωστή πράξη, στον σωστό τρόπο ζωής. Δίνει πρόσβαση στην σοφία του παρελθόντος. Ισορροπεί λογική και διαίσθηση. Φέρνει ευτυχία ακόμα και στους ευτυχισμένους. Βοηθά να ξεπεραστεί η πικρία. Ανοίγει το άτομο στη χαρά και την ευθυμία, βοηθώντας το να αντιμετωπίζει εποικοδομητικά τον φόβο.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art