2. Γαλήνη

Μ2
Μπλε / Μπλε
Μπουκάλι Γαλήνης

Κύριο θέμα: Εδραιώνει την επαφή με την αληθινή, εσωτερική γαλήνη

Επιβεβαίωση: Εισπνέω γαλήνη, εκπνέω γαλήνη

Βοηθά στην εδραίωση της επαφής με τις βαθύτερες πλευρές του εαυτού. Βοηθά το άτομο να πάρει πληροφορίες από άλλες διαστάσεις. Καθαρίζει την αύρα. Βοηθά άτομα που βιώνουν έντονες διαταραχές στην διάθεσή τους, κατά τις διάφορες φάσεις της σελήνης. Βοηθά όσους φοβούνται το άγνωστο. Βοηθά στα προβλήματα έκφρασης (λόγος). Βοηθά στην εξισορρόπηση μετά από φορτισμένες συναισθηματικά καταστάσεις και ισχυροποιεί το αίσθημα της προστασίας.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art