1. Φυσική διάσωση

Μ1
Μπλε / Βαθύ Ματζέντα
Φυσική διάσωση

Κύριο θέμα: Βοηθά κάποιον να κατανοήσει και να αποδεχθεί ότι η καθημερινή ζωή είναι πνευματική

Επιβεβαίωση: Είμαι ολότητα, ολοκληρώνω κάθε πλευρά

Βοηθά το άτομο να συνδεθεί με τον σκοπό της ζωής του, ο οποίος σχετίζεται με υπηρεσία. Το διευκολύνει να αποδεσμευθεί από παλιά δόγματα και πιστεύω. Βοηθά την φτωχή μνήμη και την νοητική υπερκόπωση. Διεγείρει την διαδικασία της ανάδυσης παλιών μνημών. Ηρεμεί τα συναισθήματα, ιδίως σε ώρες κρίσης. Βοηθά την επαφή με την εσωτερική δύναμη, μέσω της αυτό-αγάπης.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art