29. Σήκω και φύγε

Μ29
Κόκκινο / Μπλε
Σήκω και φύγε

Κύριο θέμα: Να φέρεις τάξη στη ζωή

Επιβεβαίωση: Ανοίγομαι στην εσωτερική γαλήνη

Εμπνέει την επικοινωνία για πνευματικά ζητήματα. Φέρνει αρμονία και βαθιά γαλήνη. Βοηθά το άτομο να αναγνωρίσει τους πνευματικούς κινδύνους και να αντλήσει τα σωστά συμπεράσματα. Ευεργετικό σε καιρούς δοκιμασίας. Βοηθά το άτομο να ενσωματώσει τις ανώτερες πλευρές του μέσα στην καθημερινότητα.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art