28. Νεαρή Μάριον

Μ28
Πράσινο / Κόκκινο
Νεαρή Μάριον

Κύριο θέμα: Νέο ξεκίνημα

Επιβεβαίωση: Βρίσκω τη δύναμη, για να γίνω αυτό που είμαι

Βοηθά το άτομο να ελευθερωθεί από παλιές σχέσεις καθώς και στο να βρει μια νέα πηγή δύναμης για να αλλάξει τα πράγματα. Απελευθερώνει από περιοριστικά πρότυπα, ιδίως αυτά που επιτρέπουν στους άλλους να το καταδυναστεύουν. Δίνει την δύναμη να υπερασπιστεί τον εαυτό του.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art