27. Ρομπέν των δασών

Μ27
Κόκκινο / Πράσινο
Ρομπέν των Δασών

Κύριο θέμα: Διεκδίκηση

Επιβεβαίωση: Βλέπω το φως μέσα από τα δέντρα

Προκαλεί μεταμόρφωση. Ξεκαθαρίζει τις συγκεχυμένες καταστάσεις στο πνευματικό επίπεδο. Ενθαρρύνει το άτομο να ακολουθήσει το μονοπάτι του πιο αποτελεσματικά και αφήνει στην ψυχή χώρο να αποκαλυφθεί. Χρήσιμο σε περιπτώσεις διπλής προσωπικότητας. Βοηθά να ξεπεραστούν οι πληγές και ο θυμός μετά από έναν χωρισμό.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art