16. Βιολετί μανδύας

Μ16
Βιολετί / Βιολετί
Βιολετί Μανδύας

Κύριο θέμα: Πνευματική υποταγή

Επιβεβαίωση: 'Οσο περισσότερο συνειδητοποιώ τον σκοπό μου, τόσο περισσότερο φωτίζεται η ζωή μου.

Συνδέει με την αναγνώριση του πραγματικού σκοπού. Βοηθά στην αποδέσμευση από παλιά πρότυπα και συμπεριφορές καθώς και από τις αυτοκαταστροφικές τάσεις. Βοηθά το άτομο να ξεπεράσει τη θλίψη και την επιθυμία του να μην είναι εδώ. Του δίνει την δυνατότητα να αναγνωρίσει τις θετικές πλευρές ενός χωρισμού.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art