97. Αρχάγγελος Ουριήλ

Μ97
Χρυσό / Βασιλικό Μπλε
Αρχάγγελος Ουριήλ

Κύριο θέμα: Παρέμεινε αληθινός με τον εαυτό σου

Επιβεβαίωση: Είμαι σε ένα ταξίδι προς την σοφία

Βοηθά κάποιον να αναγνωρίσει την αποστολή της ζωής του.
Βοηθά την κατανόηση των φόβων που έχουν οικοδομηθεί μέσω ενός συγκεκριμένου μοντέλου σκέψης. Η κατανόηση αυτή βοηθά στην απομάκρυνση αυτών των φόβων. Βοηθά στην εκδήλωση των ιδεών. Επιτρέπει την έκφραση βαθιών αισθημάτων χαράς, ζεστασιάς και γαλήνης.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art