94. Αρχάγγελος Μιχαήλ

Μ94
Απαλό Μπλε / Απαλό Κίτρινο
Αρχάγγελος Μιχαήλ

Κύριο θέμα: Η σχέση ανάμεσα στην Ανώτερη Θέληση και στην προσωπική Θέληση

Επιβεβαίωση: Απελευθερώνομαι από τους φόβους μου και αφήνομαι στην γαλήνη

Αυξάνει την ικανότητα για γαλήνη και συμπάθεια. Βοηθά στην αληθινή αποδοχή του εαυτού και των άλλων. Επιτρέπει στο άτομο την βαθιά κατανόηση και την ικανότητα να μοιράζεται με τους άλλους αυτό που έχει κατανοήσει. Βοηθά την πρόθεση για την κατεύθυνση του εαυτού προς τη χαρά, την αρμονία και την εμπιστοσύνη στην 'Υπαρξη. Βοηθά επίσης στην κατανόηση των προσωπικών συναισθημάτων καθώς και των συναισθημάτων των άλλων και στο αναπτυχθεί η συμπάθεια.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art