93. Χάνσελ

Μ93
Κοραλλί / Τυρκουάζ
Χάνσελ

Κύριο θέμα: Επικοινωνία της βαθύτατης χαράς

Επιβεβαίωση: Ανοίγομαι στη συμπαντική αλήθεια

Βοηθά το χρήστη να συνδεθεί με τη γνώση από τα συλλογικό ασυνείδητο και από τα δικά του διαισθητικά επίπεδα. Ενισχύει τη χρήση και έκφραση των γνώσεων που αποκτήθηκαν με αυτό τον τρόπο.
Ενθαρρύνει το άτομο να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε ζητήματα εξάρτησης, αλληλεξάρτησης και εθισμών και να αποκτήσει ανεξαρτησία. Εμπνέει αισθήματα αγάπης για τον εαυτό.
Μειώνει το τρακ, το φόβο για τις πτήσεις, το νερό και την τεχνοφοβία.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art