92. Γκρέτελ

Μ92
Κοραλλί / Λαδί
Γκρέτελ

Κύριο θέμα: Εμπιστοσύνη στην ατομική διαίσθηση

Επιβεβαίωση: Πριν την φώτιση: κόβω ξύλα, κουβαλώ νερό.
Μετά την φώτιση: κόβω ξύλα, κουβαλώ νερό

Δημιουργεί επαφή με την διαίσθηση και τον εσωτερικό δάσκαλο. Συνδέει με την ενέργεια της Θεότητας. Οδηγεί σε βαθιές ενοράσεις. Επιτρέπει στο άτομο να αναγνωρίσει τη δική του αλήθεια και να ξεπεράσει την πνευματική αλαζονεία. Βοηθά το άτομο να αποχαιρετήσει τους φόβους και να δει τις δυσκολίες στις σχέσεις του. Απαλύνει τις πληγές που δημιουργούνται από σχέσεις. Εξαγνίζει συναισθηματικά σοκ. Βοηθά στην αποδέσμευση από ζητήματα εξάρτησης και αλληλεξάρτησης. Συμβάλλει επίσης στην απελευθέρωση από εθισμούς, ειδικά στα πλαίσια των σχέσεων.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art