14. Σοφία στον νέο αιώνα

Μ14
Διάφανο / Χρυσό
Σοφία στο Νέο Αιώνα

Κύριο θέμα: να γίνεις ένα καθαρό κανάλι σοφίας

Επιβεβαίωση: 'Οσο περισσότερο απελευθερώνομαι από τον φόβο μου, τόσο περισσότερο ανοίγω τον εαυτό μου στην δική μου εσωτερική αλήθεια.

Ενισχύει την επαφή με τον φύλακα άγγελο. Φέρνει υποστηρικτικές θετικές ενέργειες. Γεφυρώνει το συνειδητό με το υποσυνείδητο και βοηθά πολύ στην εργασία με τα όνειρα. Δίνει στο άτομο θάρρος να κοιτάξει από πιο κοντά τα δύσκολα γεγονότα στη ζωή του και να απελευθερωθεί από δυσάρεστες αναμνήσεις.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art