89. Διάσωση ενέργειας

Μ89
Κόκκινο / Βαθύ Ματζέντα
Διάσωση Ενέργειας

Κύριο θέμα: Πρόσβαση στην θεραπευτική ενέργεια

Επιβεβαίωση: Η ενέργεια ακολουθεί την πρόθεση

Αφυπνίζει τον αληθινό εαυτό, το Λόγο μέσα στον εαυτό. Ενεργοποιεί τις θεραπευτικές ενέργειες. Διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη. Συντελεί στο να γίνει το άτομο πιο αποφασιστικό. Μεταβάλλει τον τρόπο που χρησιμοποιεί το άτομο το θυμό, ο οποίος απορρέει από εξωτερικούς παράγοντες. Χρήσιμο στην αντιμετώπιση του θυμού και της απογοήτευσης. Απελευθερώνει την πικρία που συνδέεται με τις σχέσεις. Βοηθά στην έλλειψη αυτό-αποδοχής, ιδίως όταν αυτή πηγάζει από συναισθηματικό πρόβλημα


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art