79. Στρουθοκάμηλος

Μ79
Πορτοκαλί / Βιολετί
Μπουκάλι Στρουθοκαμήλου

Κύριο θέμα: Πνευματικό σοκ

Επιβεβαίωση: Δέχομαι ευχάριστα τις προκλήσεις της ζωής

Απελευθερώνει τα πνευματικά σοκ και αναδεικνύει τις πληροφορίες που βρίσκονται σ' αυτά, ώστε να ολοκληρωθούν. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη εσωτερική ανάπτυξη. Βοηθά την αποδέσμευση από παλιά πρότυπα και έτσι βοηθά το άτομο να αποκαλύψει τις δυνατότητές του. Θεραπεύει τις σχέσεις εξάρτησης και αλληλεξάρτησης. Προάγει την ανεξαρτησία και την αγάπη για τον εαυτό.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art