13. Αλλαγή στον νέο αιώνα

Μ13
Διάφανο / Πράσινο
Αλλαγή στο Νέο Αιώνα

Κύριο θέμα: Χώρος σε σχέση με μεταβάσεις κι αλλαγές

Επιβεβαίωση: Σε κάθε τέλος υπάρχει μια νέα αρχή

Βοηθά το άτομο να έρθει σε επαφή με την παρούσα στιγμή, να ξεφύγει από το παρελθόν, να απελευθερωθεί από το φόβο του θανάτου. Βοηθά στην ολοκλήρωση των πληροφοριών από επίπεδα ανώτερης αντίληψης. Προάγει την αυτό-συγχώρεση.
Βοηθά το άτομο να ελευθερωθεί από συναισθήματα. Παρέχει πρόσβαση στην γαλήνη και τη χαρά.
Επίσης το βοηθά να φέρει τάξη στα συναισθηματικά του ζητήματα.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art