77. Το κύπελο

Μ77
Διάφανο / Ματζέντα
Το Κύπελλο

Κύριο θέμα: Η δύναμη του φωτός γίνεται δύναμη ζωής

Επιβεβαίωση: Απελευθερώνομαι από τις πλάνες μου και βλέπω καθαρά

Φέρνει την θεϊκή αγάπη στη γη. Ενεργοποιώντας τη νοητική πλευρά του ατόμου, βοηθά την ανάπτυξη της πνευματικότητας, προάγοντας έτσι τη δύναμη της διάκρισης. Βοηθά επίσης να αποκτήσει το άτομο σαφείς πληροφορίες από τις πνευματικές διαστάσεις. Αποκαλύπτει τις ποιότητες του ατόμου. Το βοηθά να αποστασιοποιείται από τα προσωπικά του συμφέροντα και να βάλει μπροστά τα συμφέροντα της ομάδας. Ενεργοποιεί την ικανότητα του ατόμου να γελά με τον εαυτό του


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art