76. Εμπιστέψου

Μ76
Ροζ / Χρυσό
Εμπιστοσύνη

Κύριο θέμα: Να φτάσεις στις δυνατότητές σου, μέσα από την αγάπη για τον εαυτό

Επιβεβαίωση: Σ' αγαπώ τόσο ώστε σε απελευθερώνω

Ενσταλάζει τη σοφία του παρελθόντος στο παρόν και βοηθά στην εφαρμογή της στο τώρα. Ανοίγει το άτομο σε ψυχικές ικανότητες.
Βοηθά την διάνοια να ανοιχτεί στην βαθιά σοφία. Απελευθερώνει απ’ τη σύγχυση και τους φόβους που πηγάζουν από τα βάθη του εαυτού, με την ανάπτυξη του αυτοσεβασμού. Ενθαρρύνει το άτομο να έχει αυτοσυγκράτηση σε ορισμένες καταστάσεις και να αναπτύξει την ικανότητα να νοιάζεται και να αγαπά τον εαυτό του.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art