74. Θρίαμβος

Μ74
Απαλό Κίτρινο / Απ. Πράσινο
Θρίαμβος

Κύριο θέμα: Διαύγεια σε δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις

Επιβεβαίωση: Ο δρόμος είναι ο σκοπός

Συνδέει το χρήστη με τη βαθύτατη γνώση και με την πραγματική του αλήθεια. Βοηθά το άτομο να γνωρίσει πραγματικά τον εαυτό του. 'Ετσι μαθαίνει τι μπορεί να κάνει σε σχέση με την πρόοδό του στο πνευματικό μονοπάτι. Προάγει την επίγνωση ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν στον Θεό. Αυξάνει την αυτό-κατανόηση και την μείωση της αυτό-κριτικής. Δίνει την δυνατότητα στο άτομο να δει, τι πρέπει να αλλάξει. Καθαρίζει παλιά συναισθηματικά πρότυπα, ρίχνει φως πάνω τους, προκειμένου να δουλευτούν. Βοηθά επίσης στο να αποβάλλουμε την απογοήτευση και τους φόβους, που σχετίζονται με τις προσδοκίες ιδίως σε ζητήματα καρδιάς.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art