73. Τσανγκ Τσου

Μ73
Χρυσό / Διάφανο
Τσάνγκ Τσου

Κύριο θέμα: Η μεταβίβαση βαθιών διοράσεων

Επιβεβαίωση: Ευτυχισμένο είναι το άτομο που μπορεί και γελά με τον εαυτό του

Βοηθά το άτομο να ανακαλύψει την αληθινή γνώση μέσα του. Συνδέει με το εσωτερικό φως. Επιφέρει την επίγνωση ότι ο καθένας ελκύει και εισάγει στην ζωή του αυτό με το οποίο συνδέεται. Ενσταλάζει τη διάκριση σε πνευματικά θέματα. Φανερώνει τον τρόπο λειτουργίας της διανοητικής διαδικασίας, καθώς και σε ποια πρότυπα συνεχίζει να παγιδεύεται το άτομο. Ετσι το μπουκάλι βοηθά στην ανεξάρτητη σκέψη. Βοηθά το άτομο να αντιμετωπίσει τους βαθείς φόβους του. Απελευθερώνεται από το αίσθημα ότι πρέπει να δείχνει πάντα εύθυμο.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art