69. Η Καμπάνα ηχεί

Μ69
Ματζέντα / Διάφανο
Η καμπάνα ηχεί

Κύριο θέμα: η δύναμη της αγάπης

Επιβεβαίωση: Ανάμεσα στα άκρα, βρίσκω ισορροπία στην ζωή μου

Βοηθά το άτομο να ακολουθήσει μια πνευματική πειθαρχία. Βοηθά στην υπέρβαση των εμποδίων. Ενισχύει το άτομο να συνδεθεί με τη συμπαντική συνείδηση. Βοηθά στην διεύρυνση της αντίληψης, ώστε να αντιληφθούμε την ομορφιά στην υλική διάσταση. Βοηθά να σταθούμε πάλι στα πόδια μας, μετά από μια κατάρρευση. Επιτρέπει στα συσσωρευμένα δάκρυα να κυλήσουν.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art