65. Το κεφάλι στον ουρανό/ τα πόδια στην γη

Μ65
Βιολετί / Κόκκινο
Το κεφάλι στον ουρανό και τα πόδια στη γη

Κύριο θέμα: Το κεφάλι στον ουρανό, τα πόδια στην γη

Επιβεβαίωση Γνωρίζω που είμαι και ξέρω που πάω

Φέρνει την πνευματικότητα στη γη. Γειώνει γενικά, μα ταυτόχρονα οδηγεί το χρήστη σε πολύ «υψηλές» διαστάσεις. Δραστηριοποιεί την απαιτούμενη ενέργεια, προκειμένου να προσφέρει στον κόσμο την υπηρεσία για την οποία έχει προοριστεί. Ενδυναμώνει την πληρότητα, την παραγωγικότητα και ανανεώνει την ενέργεια. Δίνει διαύγεια στη σκέψη. Βοηθά στην μετατροπή του θυμού σε κάτι εποικοδομητικό.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art