11. Μια αλυσσίδα από Λουλούδια/ Εσσαίοι 1

Μ11
Διάφανο / Ροζ
Μια αλυσίδα από λουλούδια/Μπουκάλι Εσσαίων 1

Κύριο θέμα: Μια αίσθηση για το τι σημαίνει απεριόριστη αγάπη

Επιβεβαίωση: Αγαπώ τον εαυτό μου όπως είμαι

Ελαττώνει την πνευματική αλαζονεία, ανοίγει το άτομο, ώστε να λαμβάνει μηνύματα από άλλες διαστάσεις. Προωθεί την αγάπη για τον Εαυτό. Βοηθά το άτομο να ξεπεράσει την αυτό-αμφιβολία, να αναπτύξει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να αποκτήσει διαύγεια.
Δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους, κυρίως σε όσους το έχουν επιλέξει στην 1η θέση, να ανεξαρτητοποιηθούν από την ανάγκη αναγνώρισης και αποδοχής των άλλων.
Ευεργετικό στην αντιμετώπιση της απογοήτευσης που νιώθει κάποιος όταν έχει δώσει πολλά και δεν έχει πάρει σχεδόν τίποτα για αντάλλαγμα.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art