59. Λαίδη Πόρσια

Μ59
Απαλό Κίτρινο / Απαλό Ροζ
Λαίδη Πόρσια

Κύριο θέμα: Δικαιοσύνη και διάκριση

Επιβεβαίωση κατανοώ τους νόμους της ζωής και ωριμάζω

Συνδέει το άτομο με την δική του αλήθεια και του δίνει πνευματική διάκριση, γενναιοδωρία και ευγνωμοσύνη. Παροτρύνει το άτομο να σταματήσει να κρίνει και να επικρίνει συνεχώς τον εαυτό του και τους άλλους. Διαλύει παλιά πρότυπα και οδηγεί σε μια νέα κατανόηση και αυτογνωσία. Βοηθά στην απαλλαγή από την υπερβολικά αναλυτική σκέψη. Βοηθά το άτομο να κατανοήσει ότι μερικά πράγματα στη ζωή δεν μπορούν να αποκτηθούν. Καθαρίζει με ήπιο τρόπο το συναισθηματικό πεδίο. Φέρνει τη χαρά και βοηθά στην καταπολέμηση των φόβων, ιδίως του φόβου ότι δεν είναι αρκετά καλό.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art