8. Ανουβις

Μ8
Κίτρινο / Μπλε
'Ανουβις

Κύριο θέμα: Η υπερβολική σκέψη διαταράσσει την εσωτερική γαλήνη

Επιβεβαίωση Είμαι στο εδώ και τώρα. Το εδώ και τώρα είναι η μόνη στιγμή για αλλαγή

Βοηθά το άτομο να ανακαλύψει το νόμο της αγάπης, να έρθει στο εδώ και τώρα και να συνδεθεί με την αιωνιότητα. Διευκολύνει την διαδικασία αυτογνωσίας, ηρεμεί την νευρικότητα, ελευθερώνει από αισθήματα παλιάς ενοχής, δημιουργεί ισορροπία όταν υπάρχουν συγκρούσεις στα διάφορα επίπεδα της προσωπικότητας. Φέρνει στο φως τον καταπιεσμένο θυμό και δίνει μια νέα οπτική σε δύσκολες καταστάσεις.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art