4. Ηλιαχτίδα Το μπουκάλι του 'Ηλιου

Μ4
Κίτρινο / Χρυσό
Μπουκάλι Ηλιαχτίδας

Κύριο θέμα: Ανοίγει την πύλη στην εσωτερική γνώση και σοφία

Επιβεβαίωση: Είμαι ασφαλής. Εν οίδα, ότι ουδέν οίδα

Μεταμορφώνει τις πνευματικές ιδέες σε συγκροτημένη μορφή. Συνδέει το άτομο με την διαίσθηση και τον εσωτερικό οδηγό. Επιφέρει «ηλιακή» αφύπνιση και βοηθά την ικανότητα παρατήρησης. Βοηθά σε φοβίες που προέρχονται από το διανοητικό επίπεδο. Παρέχει εμπιστοσύνη, ασφάλεια και χαρά.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art