52. Λαίδη Νάντα

Μ52
Απαλό Ροζ / Απαλό Ροζ
Λαίδη Νάντα

Κύριο θέμα: Η απεριόριστη αγάπη

Επιβεβαίωση: Αγαπώ τον εαυτό μου όπως είμαι

Υποστηρίζει και επιταχύνει την αφυπνιστική διαδικασία. Βοηθά το άτομο να εστιαστεί στην διάρκεια του διαλογισμού. Γειώνει τις πνευματικές πλάνες. Διευκολύνει στην κατανόηση της Χριστικής ενέργειας και της Χριστικής συνείδησης. Ηρεμεί τον ανήσυχο νου. Εγείρει την διαίσθηση. Είναι ιδιαίτερα βοηθητικό πριν και κατά την διάρκεια εξετάσεων. Συμβάλλει στην ανάπτυξη αγάπης για τον εαυτό.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art