48. Φτερά της Θεραπείας

Μ48
Βιολετί/Διάφανο
Τα Φτερά της θεραπείας

Κύριο θέμα: Προσδιορισμός του σκοπού της ζωής

Επιβεβαίωση: Βρίσκω ευτυχία γιατί με φροντίζει το φως

Ενθαρρύνει το άτομο να μπει σε διαδικασία «εξάγνισης», ιδίως όταν είναι πνευματικά υπερφορτωμένο (πολλές πληροφορίες, πολλά σεμινάρια, πολλοί διδάσκαλοι κλπ.) Υποστηρίζει τη μεταμορφωτική εργασία του εαυτού. Φέρνει το άτομο σε επαφή με την θεϊκή έμπνευση. Δίνει στο άτομο την αίσθηση ότι η καθημερινότητα είναι γεμάτη θαύματα. Απελευθερώνει από το αίσθημα της εσωτερικής κενότητας. Φέρνει στην επιφάνεια τα δάκρυα που έχουν συσσωρευτεί, κυρίως λόγω απώλειας κάποιου αγαπημένου προσώπου.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art