47. Παλιά ψυχή

Μ47
Βασιλικό Μπλε / Λεμονί
Μπουκάλι Παλιάς Ψυχής

Κύριο θέμα: Σύνδεση του κεφαλιού με την κοιλιά

Επιβεβαίωση: Αξιοποιώ με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες μου

Βοηθά στην ανάπτυξη της υπερ-αισθητήριας αντίληψης, καθώς και την ικανότητα έμπνευσης μέσω διαλογισμού. Συνδέει το άτομο με τον Ανώτερο Εαυτό. Διαλύει τις αυταπάτες. Εξισορροπεί το αριστερό και δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή ισορροπεί τον αναλυτικό με το δημιουργικό νου. Βοηθά στην αντιμετώπιση των φόβων, κυρίως των νοητικών.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art