44. Φύλακας άγγελος

Μ44
Λιλά / Απαλό Μπλε
Ο φύλακας 'Αγγελος

Κύριο θέμα: Μεταμόρφωση της αρνητικότητας σε γαλήνη

Επιβεβαίωση: Απελευθερώνομαι και δεν προσδοκώ τίποτα

Δυναμώνει την θεϊκή έμπνευση και την υποστήριξη «από πάνω». Συνδέει το άτομο με την θεϊκή ροή και το ενθαρρύνει να εμπιστευθεί. Δίνει την δυνατότητα να ανακαλύψουμε την δική μας φιλοσοφία για την ζωή, πέρα από προκαθορισμένες κοινωνικές δομές. Συμβάλλει στην ενοποίηση των διαφόρων πλευρών της ζωής. Ανοίγει τον νου στην ανώτερη ευφυΐα. Βοηθά στην απομάκρυνση των παλιών προτύπων. Φέρνει χαρά και αγνά κίνητρα, που είναι ανεξάρτητα από τις επιθυμίες του εγώ.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art