3. Το μπουκάλι της καρδιάς Ατλάντιοι

Μ3
Μπλε / Πράσινο
Ατλάντιοι/Μπουκάλι Καρδιάς

Κύριο θέμα: Προβλήματα καρδιάς, όλη η συναισθηματική πλευρά της ζωής

Επιβεβαίωση: Εκφράζω αγάπη και αλήθεια

Βοηθά το άτομο να εξελιχθεί πνευματικά, δημιουργεί τον χώρο στον οποίο η ουσία της ψυχής μπορεί να εκφραστεί. Παρέχει πρόσβαση στην φαντασία και την δημιουργικότητα. Είναι χρήσιμο σε κατάθλιψη. Απομακρύνει τις δυσκολίες από την συναισθηματική περιοχή.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art