43. Δημιουργικότητα

Μ43
Τυρκουάζ / Τυρκουάζ
Δημιουργικότητα

Κύριο θέμα: Επικοινωνία μέσω των τεχνών και των μέσων μαζικής επικοινωνίας

Επιβεβαίωση: 'Όλα ρέουν και εγώ κυλώ με την ροη

Αυξάνει την αντίληψη για τον εαυτό μας. Βοηθά στην αποκρυπτογράφηση των μυστικών της ζωής. Δίνει θάρρος στο άτομο να δράσει μέσα σε μεγαλύτερες ομάδες. Βοηθά το άτομο να σχηματοποιεί και να εκφράζει ιδέες.
Βοηθά το άτομο να νιώθει αποδεκτό και να αισθάνεται καλά.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art