39. Αιγυπτιακό μπουκάλι Μαριονετίστας

Μ39
Βιολετί / Χρυσό
Αιγυπτιακό μπουκάλι 2/ Ο Μαριονετίστας

Κύριο θέμα: Θεραπεία των βαθύτατων φόβων

Επιβεβαίωση: 'Εχω πολλά να μάθω και πολλά να μοιραστώ

Βοηθά το άτομο να διαλύσει τους φόβους του. Το βοηθά να γνωρίσει το εαυτό του. Περιορίζει την τάση του ατόμου να κατακρίνει τους άλλους. Το βοηθά να ξεπεράσει τους βαθείς τωρινούς και παρελθοντικούς φόβους. Φέρνει χαρά σε μια άχαρη ζωή. Ενισχύει την συμπάθεια.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art