37. Ο φύλακας άγγελος έρχεται στην σιγή

Μ36
Βιολετί / Ροζ
Φιλανθρωπία

Κύριο θέμα: πνευματική αγάπη

Επιβεβαίωση: Αγαπώ τις προκλήσεις της ζωής

Βοηθά το άτομο να πλησιάσει τους εσωτερικούς του σκοπούς και τις ατομικές του θεραπευτικές ικανότητες. Τονώνει την επαφή του ατόμου με τον Δημιουργό, με όλες τις υπάρξεις και με την αποστολή της ζωής του. Προστατεύει από την πνευματική σύγχυση που απορρέει από την υπερβολική συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ.
Χρήσιμο στο να εμποδίσει «το κεφάλι να κυβερνά την καρδιά»


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art