32. Σοφία

Μ32
Βασιλικό Μπλε / Χρυσό
Σοφία

Κύριο θέμα: Μετάδοση της εσωτερικής αλήθειας

Επιβεβαίωση: Απαλλάσσομαι από το φόβο μου κι ανοίγομαι στην εσωτερική σοφία

Βοήθά να ξεπεραστούν οι πλάνες. Ενισχύει την ιδέα ότι εμείς οι άνθρωποι διαθέτουμε μεγάλες δημιουργικές δυνάμεις.
Παρέχει μια σαφή νοητική κατεύθυνση. Περιορίζει το «νοητικό άγχος». Μειώνει τις ανησυχίες και αυξάνει την ηρεμία. Βοηθά στη διάλυση των συνθηκών τελμάτωσης, καθώς και στην ευρύτερη διαύγεια στα θέματα καρδιάς.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art