30. Φέρνοντας τον ουρανό στην γη

Μ30
Μπλε / Κόκκινο
Φέρνοντας τον ουρανό στη γη

Κύριο θέμα: Λήψη ενέργειας μέσω επικοινωνίας

Επιβεβαίωση: Το κεφάλι στον ουρανό, τα πόδια στην γη, το κέντρο ρέει ελεύθερα

Ανοίγει νέους ορίζοντες για ψυχικές ικανότητες. 'Εχει γειωτική επίδραση μετά από το διαλογισμό. Βοηθά το άτομο να συνδεθεί με τον σκοπό της ζωής του. Ενθαρρύνει την επικοινωνία των πνευματικών εμπειριών. Ηρεμεί την νοητική υπερ-λειτουργία. Απελευθερώνει από αμετακίνητες απόψεις. Δίνει θάρρος και βοηθά το άτομο να εκφράσει την δημιουργικότητά του και τα εμπαθή του αισθήματα. Επιτρέπει την έκφραση του καταπιεσμένου θυμού και θεραπεύει το "εσωτερικό παιδί".


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art