22. Αφύπνιση του αναγεννημένου

Μ22
Κίτρινο / Ροζ
Μπουκάλι Αναγεννημένου/αφύπνιση

Κύριο θέμα: Αγάπη χωρίς εξάρτηση

Επιβεβαίωση: Εισπνέω αγάπη, εκπνέω αγάπη

Προωθεί την πνευματική αναγέννηση. Φέρνει βαθιά συγχώρεση για τον εαυτό. Βοηθά το άτομο να αναγνωρίσει τη Θεία Σπίθα μέσα του. Απελευθερώνει από την ταύτιση με την σκιά. Ενισχύει μια πιο αισιόδοξη αντίληψη και τη διαμόρφωση νέων στόχων ζωής. Βοηθά τον χρήστη να καταλάβει τι σημαίνει αγάπη.
Μειώνει την υπερβολική ανάγκη για αγάπη. Βοηθά το άτομο να αντιμετωπίσει την αγάπη χωρίς ανταπόκριση.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art