102. Αρχάγγελος Σαμαήλ

Μ102
Λαδί / Βαθύ Ματζέντα
Αρχάγγελος Σαμαήλ

Κύριο θέμα: Ζήσε! Δημιουργώ νέα δύναμη, ακόμα και στις δυσκολίες

Επιβεβαίωση: Επαναξιολογώ τις πεποιθήσεις και τα ιδανικά μου, αισθάνομαι μια νέα ελπίδα

Δίνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη πως η διαδικασία της ζωής ξετυλίγεται χωρίς πικρία, για να φέρει μια νέα κατανόηση της αλήθειας. Μας βοηθά να ξεριζώσουμε τις διαμάχες μέσα στον εαυτό μας. Μας δίνει την δυνατότητα ενός πιο συνειδητού μέλλοντος. Μας βοηθά να ενοποιήσουμε τις πολικότητες μέσα στον εαυτό μας.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art