90. Διάσωση Σοφίας

Μ90
Χρυσό / Βαθύ Ματζέντα
Διάσωση Σοφίας

Κύριο θέμα: Αποδοχή της ατομικής σύγχυσης

Επιβεβαίωση: Μέσα από το χάος μου αναδύει μια νέα τάξη

Βοηθά στη συνειδητή έκφραση της εσωτερικής σοφίας, φέρνοντας την αγάπη που υπάρχει στα μικρά καθημερινά πράγματα. Μεταμορφώνει το φόβο που συνδέεται με την κατάχρηση και την εξουσία, σε επιθυμία για χαρά. Βοηθά τα άτομα που μελετούν πολύ, να συγκρατούν τις πληροφορίες και να τις αξιοποιούν με έναν πρακτικό τρόπο. Εγείρει τη χαρά, ακόμη και αν κάποιος περνά δυσκολίες. Βοηθά το άτομο να αποδεχτεί τους λόγους που προκάλεσαν τους μεγαλύτερους φόβους και το ενθαρρύνει να αναγνωρίσει πως η βοήθεια είναι ήδη μέσα του.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art