88. Νεφριτένιος Αυτοκράτορας

Μ88
Πράσινο / Μπλε
Νεφριτένιος Αυτοκράτορας

Κύριο θέμα: Αγάπη για τη φύση

Επιβεβαίωση: Ανοίγω τον εαυτό μου στην αγάπη μου για τη φύση

Συνδέει το άτομο με τις άπειρες όψεις της εσωτερικής ύπαρξης. Το βοηθά να θέσει στο επίκεντρο τη δική του αλήθεια και να βρει γαλήνη.
Απελευθερώνει τα δημιουργικά μπλοκαρίσματα. Συμβάλλει στην υπέρβαση των διανοητικών συγκρούσεων που συνδέονται με τη ζήλια ή το φθόνο.
Χρήσιμο στην επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις. Απελευθερώνει από συναισθηματικά μπλοκαρίσματα. Ανοίγει το άτομο στην αγάπη και την κατανόηση της φύσης. Συμβάλλει στη δημιουργία του χώρου που απαιτείται προκειμένου να ανακτηθεί η ισορροπία.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art