81. Απεριόριστη αγάπη

Μ81
Ροζ / Ροζ
Απεριόριστη αγάπη

Κύριο θέμα: Αυτό-αποδοχή

Επιβεβαίωση: Αγαπώ τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι

Ανοίγει την καρδιά στην απεριόριστη αγάπη. Μεταφέρει διαισθητικές πληροφορίες στην καθημερινότητα. Βοηθά τα άτομα που μεγάλωσαν χωρίς μητέρα, να ανακαλύψουν την μητρική ενέργεια μέσα τους. Δίνει πιθανές λύσεις σε όσους αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις σχέσεις τους. Ενεργοποιεί την αυτό-αποδοχή.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art