12. Γαλήνη στον νέο αιώνα

Μ12
Διάφανο / Μπλε
Γαλήνη στο Νέο Αιώνα

Κύριο θέμα: Γαλήνια, φιλική επικοινωνία

Επιβεβαίωση: 'Οσο περισσότερο γαλήνιος είμαι, τόσο περισσότερο φως μου δίνεται

Βοηθά το άτομο να βρει το θάρρος, ώστε να βιώσει την πνευματική του αλήθεια. Εδραιώνει την επαφή με την θεϊκή καθοδήγηση και τον προσανατολισμό της ψυχής.
Ενθαρρύνει την απελευθέρωση από βαθιά συναισθηματικά προβλήματα (μέσω δακρύων) και βοηθά στην ανάκτηση της γαλήνης. Βοηθά σε προβλήματα εξάρτησης και αλληλεξάρτησης.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art