68. Γαβριήλ

Μ68
Μπλε / Βιολετί
Γαβριήλ

Κύριο θέμα: Γαλήνη και πνευματική κατανόηση

Επιβεβαίωση: Τελειώνω ότι πρέπει να τελειώσει, έτσι ώστε να είναι δυνατή μια νέα αρχή

Ενισχύει τη μεταμορφωτική διαδικασία. Φέρνει συγκέντρωση και γαλήνη σε πνευματικά προβλήματα Βοηθά το άτομο να αποσαφηνίσει τα ιδανικά του καθώς και την ικανότητά του να τα εκφράζει καλύτερα. Βοηθά το άτομο να δομήσει τις σκέψεις του προτού τις εκφράσει. Συμβάλλει στην διαμόρφωση μια προσωπικής φιλοσοφίας. Προάγει την ικανότητα του ατόμου να σχεδιάζει, να οργανώνει και να καθιστά τις ιδέες αποδεκτές από ομάδες.


2021  Reiki Center  Site Created by Liquid Art